Kaip įvesti informaciją apie patirtas papildomas išlaidas?

Discontract suteikia galimybę į galutinę užsakymo kainą lengvai įtraukti papildomas, užduoties atlikimui būtinas išlaidas.

Priklausomai nuo veiklos, kuria užsiimi, tikėtina, jog užduoties įvykdymui prireiks papildomų pirkinių ar medžiagų. Nesirūpink – Discontract numatė šių papildomų išlaidų galimybę, todėl galėsi jas įtraukti į galutinę užsakymo kainą.

Prieš galutinai baigiant užduotį, visada galėsi patikslinti su ja susijusią informaciją Discontract platformoje, t.y. nurodyti konkrečią užduoties atlikimo trukmę bei patirtas papildomas išlaidas. Platforma automatiškai apskaičiuos galutinę užsakymo kainą, į ją įtraukdama ir nurodytas sumas.

Nepamiršk išsaugoti išlaidas patvirtinančių kvitų. Be to, siekiant išvengti nesusipratimų, prieš tikslinant su išlaidomis susijusią informaciją visada pravartu dėl reikiamų medžiagų ar kitų papildomų pirkinių pasitikslinti ir susitarti su klientu.

Last updated