Privatumo politika

Naudodamiesi Discontract platforma, patikite mums savo informaciją. Esame įsipareigoję ją patikimai saugoti. Šiame dokumente išdėstyta politika apibūdina mūsų renkamą informaciją, jos naudojimo bei dalijimosi būdus ir su ja susijusius jūsų pasirinkimus.

Terminų, rašomų didžiosiomis raidėmis, reikšmė yra nustatyta Bendrosiose taisyklėse.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Šioje politikoje aprašoma, kaip Discontract renka ir naudoja asmeninę informaciją (asmens duomenis). Ši politika taikoma visiems mūsų programų, svetainių, funkcijų ir kitų paslaugų naudotojams visame pasaulyje. Ši privatumo politika taikoma toliau nurodytiems asmenims: (i) Discontract platformos, Mobiliųjų programėlių ar Tinklapio lankytojams, (ii) Klientams: Discontract platformos Naudotojams, kurie užsisako arba kuriems užsakomos Paslaugos per Discontract platformą; (iii) Paslaugų teikėjams: Discontract platformos Naudotojams, kurie per Discontract platformą siūlo ir savarankiškai teikia trumpalaikes Paslaugas.

Ši politika taip pat taikoma asmenims, kurie Discontract pateikia informaciją kartu su paraiška naudoti mūsų paslaugas, arba asmenims, kurių informaciją kitu būdu Discontract gauna teikdama savo paslaugas. Visi asmenys, kuriems ji yra taikoma, šioje politikoje vadinami „asmenimis“ arba „duomenų subjektais“.

Duomenų valdytojas

Discontract teikia paslaugas Lietuvoje. Jūsų duomenų valdytojas yra „Virtualioji darbo rinka, UAB“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305321397, registruotos buveinės adresas - Seniavos pl. 10I, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Informacija, kurią renkame

Jūsų pateikta informacija:

 • Naudotojo profilis: renkame informaciją, jums sukūrus arba atnaujinus savo Discontract Paskyrą. Renkamų duomenų apimtis priklauso nuo to, ar kuriate Paskyrą kaip Klientas, ar taip pat registruojatės kaip Paslaugų teikėjas. Šie duomenys gali apimti jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, mokėjimo arba banko informaciją (įskaitant su mokėjimo patvirtinimu susijusią informaciją), asmens kodą, paso numerį, jei to reikalauja įstatymai, gimimo datą, nuotrauką ir parašą, jūsų individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo duomenis.

 • Demografiniai duomenys: renkame demografinę informaciją apie jus, įskaitant Naudotojų apklausų duomenis.

 • Naudotojo turinys: galime rinkti informaciją, kurią pateikiate, kai susisiekiate su Discontract klientų aptarnavimo komanda, paskelbiate kitiems Naudotojams skirtų įvertinimų ar komplimentų, arba kitomis aplinkybėmis pateikiate Discontract platformoje ar susisiekdami su Discontract.

Informacija, sukuriama naudojant Discontract platformą:

 • Vietos informacija: priklausomai nuo jūsų naudojamų Discontract platformos paslaugų ir Mobiliosios programėlės nustatymų arba įrenginio leidimų, galime rinkti jūsų tikslios ar apytikslės vietos informaciją naudodami GPS, IP adreso ir „Wi-Fi“ duomenis.

 • Operacijų informacija: mes renkame informaciją apie operacijas, atliktas jums naudojant Discontract platformą, įskaitant jūsų užsakymo ir pristatymo informaciją, Paslaugos suteikimo datą ir laiką, mokėtinas ir gautinas sumas ir mokėjimo būdą.

 • Naudojimo informacija: renkame informaciją apie tai, kaip naudojate Discontract platformą. Tai apima tokią informaciją kaip prieigos data ir laikas, Mobiliosios programėlės funkcijos arba peržiūrėti puslapiai, Mobiliosios programėlės triktys ir kita veikla Discontract platformoje, naršyklės tipas, trečiųjų šalių svetainės ar paslaugos, kuriomis naudojotės prieš naudodamiesi Discontract platforma. Kai kuriais atvejais renkame šią informaciją naudodami slapukus, pikselių žymes ir panašias technologijas, kuriomis kuriami ir palaikomi unikalūs identifikatoriai. Norėdami sužinoti daugiau apie šias technologijas, apsilankykite čia: Slapukų naudojimas

 • Įrenginio informacija: mes galime rinkti informaciją apie jūsų įrenginius, kuriuos naudodami pasiekiate Discontract platformą, įskaitant aparatinės įrangos modelius, įrenginio IP adresą, operacines sistemas ir versijas, programinę įrangą, failų vardus ir versijas, pageidaujamas kalbas, unikaliuosius įrenginių identifikatorius, reklamos identifikatorius, serijos numerius, įrenginių judėjimo informaciją bei mobiliojo ryšio tinklų informaciją.

 • Ryšių informacija: mes suteikiame galimybę Naudotojams bendrauti vieniems su kitais ir su Discontract naudojant Discontract Mobiliąsias programėles, Tinklapį ir kitas paslaugas. Pavyzdžiui, leidžiame Paslaugų teikėjams ir Klientams skambinti arba rašyti vienas kitam SMS žinutes. Teikdama šią paslaugą, Discontract gauna tam tikrą informaciją, susijusią su skambinimu ir SMS žinutėmis, įskaitant skambinimo ar susirašinėjimo datą ir laiką bei šio bendravimo turinį. Be to, šią informaciją Discontract gali naudoti teikdama pagalbą Naudotojams (įskaitant atvejus, kai sprendžiami ginčai tarp Naudotojų), siekdama užtikrinti saugumą ir apsaugą, o taip pat produktų ir paslaugų tobulinimui bei analizės tikslais.

Informacija iš kitų šaltinių:

 • Naudotojų atsiliepimai, pvz., įvertinimai arba komplimentai.

 • Naudotojai, kurie pateikia informacijos apie jus dalyvaudami rekomendacijų programose.

 • Naudotojai arba kiti asmenys, kurie pateikia informaciją ieškinių arba ginčų sprendimo metu.

 • Draudimo paslaugų teikėjai.

 • Viešai pasiekiami šaltiniai.

 • Rinkodaros paslaugų teikėjas.

Discontract gali sieti iš šių šaltinių surinktą informaciją su kita turima informacija.

Kaip naudojame informaciją apie jus

Teikti Discontract platformos paslaugas ir funkcijas:

Discontract naudoja surinktą informaciją siekdama teikti, suasmeninti, prižiūrėti ir tobulinti Discontract platformą. Tai apima informacijos naudojimą toliau nurodytiems tikslams.

 • Kurti ir atnaujinti jūsų paskyrą.

 • Patvirtinti jūsų tapatybę.

 • Apdoroti ar atlikti mokėjimus už Paslaugas.

 • Stebėti Užduočių vykdymo eigą.

 • Įgalinti funkcijas, kuriomis naudodamiesi galite bendrinti informaciją su kitais asmenimis, pavyzdžiui, kai pateikiate atsiliepimą Paslaugų teikėjui.

 • Atlikti vidines operacijas, kurių reikia norint užtikrinti Discontract platformos veikimą, įskaitant programinės įrangos trikčių ir veikimo problemų šalinimą, vykdyti duomenų analizę, bandyti ir tirti, stebėti ir analizuoti naudojimo ir aktyvumo tendencijas.

Apsauga ir saugumas

Naudojame renkamus duomenis tam, kad Discontract platforma bei jos Naudotojai būtų saugūs ir viskas veiktų sklandžiai. Toliau pateikti pavyzdžiai nurodo, ką tai apima.

 • Paslaugos teikėjų patikra, atliekama prieš jiems pradedant naudotis Discontract platforma ir vėliau reguliariai tam tikrais intervalais, įskaitant darbo istorijos patikrinimą, kai tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, siekiant apsaugoti Discontract platformą nuo nepatikimų paslaugos teikėjų.

 • Naudojamo įrenginio, vietos, profilio, naudojimo ir kita informacija, skirta aptikti sukčiavimo ar nesaugios veiklos naudojantis Discontract platforma atvejus, juos išspręsti ir užkirsti jiems kelią. Tai apima tokios informacijos apdorojimą tam tikrose šalyse, nustatant procedūras ir modelius, nurodančius sukčiavimo ar grėsmės saugai incidentus. Tai taip pat gali apimti trečiųjų šalių informaciją.

 • Siekiant skatinti Naudotojų tobulėjimą, pasitelkiami Naudotojų įvertinimai, kuriais kaip pagrindu remiamasi išaktyvinant naudotojų paskyras dėl mažesnių už minimalius įvertinimų. Minimalūs įvertinimai nustatomi pagal atskirus kiekviename regione vyraujančius poreikius. Vertinimas gali būti apskaičiuojamas ir naudotojo paskyra išaktyvinama atliekant automatines procedūras.

Klientų aptarnavimas

Discontract naudoja surinktą informaciją (įskaitant klientų aptarnavimo skambučių įrašus, kurie atliekami pirmiausia jus apie tai įspėjus ir gavus jūsų sutikimą), kad galėtų padėti jums, kai susisiekiate su klientų aptarnavimo skyriumi norėdami gauti tam tikrų paslaugų, įskaitant:

 • tiesioginius jūsų klausimus atitinkamam asmeniui iš klientų aptarnavimo komandos;

 • jūsų problemų analizę ir priskyrimą atitinkamiems asmenims;

 • mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atsakymų stebėjimą ir tobulinimą.

Tyrimai ir plėtra

Galime naudoti renkamą informaciją bandymams, tyrimams, analizėms ir produktų tobulinimui. Taip galime tobulinti ir stiprinti Discontract platformos apsaugą ir saugumą, kurti naujas funkcijas ir produktus bei įgyvendinti draudimo ir finansų sprendimus, susijusius su Discontract platforma.

Naudotojų tarpusavio komunikacija

Discontract naudoja surinktą informaciją komunikacijai tarp mūsų Naudotojų palaikyti. Pavyzdžiui, Paslaugų teikėjas gali parašyti SMS žinutę arba paskambinti Klientui ir patvirtinti atvykimo datą ir suteikti jam informacijos apie jo užsakymą.

Discontract komunikacija

Discontract gali naudoti surinktą informaciją, norėdama susisiekti su jumis dėl produktų, paslaugų, akcijų, tyrimų, apklausų, naujienų, atnaujinimų ir renginių.

Teisminiai procesai ir reikalavimai

Galime naudoti surinktą informaciją pretenzijoms ir ginčams, susijusiems su Discontract platformos naudojimu, tirti ir spręsti. Ši informacija taip pati gali būti Discontract naudojama kitais taikytinų teisės aktų leidžiamais tikslais arba jei to reikalauja valstybės institucijos bei gavus oficialią užklausą.

Slapukai ir trečiųjų šalių technologijos

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos naršyklėje ar įrenginyje išsaugo svetainės, programos, internetinės žiniasklaidos priemonės ir reklamos. Discontract naudoja slapukus ir panašias technologijas siekdama šių tikslų:

 • atpažinti naudotojus;

 • prisiminti naudotojų pageidavimus ir nustatymus;

 • nustatyti turinio populiarumą;

 • pristatyti reklamos kampanijas ir vertinti jų efektyvumą;

 • analizuoti Tinklapio ar Mobiliųjų programėlių lankomumą ir tendencijas bei apskritai suprasti asmenų, kurie naudojasi Discontract platforma, elgesį internete ir interesus.

Taip pat galime leisti kitiems subjektams teikti mums auditorijos vertinimo ir analizės paslaugas, mūsų vardu skelbti reklamas internete bei stebėti šių reklamų efektyvumą ir teikti jo ataskaitas. Šie subjektai gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius, programinės įrangos kūrimo rinkinius ir kitas technologijas, kad galėtų atpažinti jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų Tinklapyje ar Mobiliojoje programėlėje ir naudojatės Discontract platforma, taip pat tada, kai lankotės kitose interneto svetainėse ir naudojatės kitomis paslaugomis. Daugiau informacijos apie slapukų ir kitų šiame skyriuje aprašytų technologijų naudojimą, įskaitant jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis technologijomis, rasite čia: Slapukų naudojimas

Informacijos bendrinimas ir atskleidimas

Discontract gali dalytis surinkta informacija su toliau nurodytais subjektais.

Su kitais naudotojais

 • Pavyzdžiui, jei esate Klientas, galime dalytis jūsų vardu, vidutiniu vartotojo įvertinimu.

 • Jei esate Paslaugų teikėjas, galime dalytis informacija su jūsų Klientais, įskaitant jūsų vardą, nuotrauką ir aprašymą, vidutinį Klientų įvertinimą, visų įvykdytų Užduočių skaičių, kontaktinę informaciją. Jei užpildysite Paslaugų teikėjo Paskyros duomenis, taip pat galime dalytis bet kokia su šia Paskyra susieta informacija, įskaitant jūsų Klientų jums pateiktus naujausius atsiliepimus. Klientas taip pat gaus kvitą, kuriame bus nurodyta tokia informacija, kaip išskaidyta Mokėjimo suma, Pro įkainis, papildomos išlaidos, jūsų vardas, nuotrauka, individualios veiklos numeris, registracijos adresas.

Su plačiąja visuomene, kai pateikiate turinį viešame forume

 • Mums patinka kalbėtis su savo Naudotojais, įskaitant viešus forumus, tokius kaip, pavyzdžiui, Discontract tinklaraščiai, socialinė medija ir tam tikros mūsų tinklo funkcijos. Kai susisiekiate su mumis per šiuos kanalus, komunikacija gali būti matoma viešai.

Su Discontract paslaugų teikėjais ir verslo partneriais

Discontract gali teikti informaciją savo tiekėjams, konsultantams, reklamos partneriams, tyrimus atliekančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams ar verslo partneriams. Tai, pavyzdžiui, gali apimti:

 • mokėjimo apdorojimo ir atlikimo paslaugų teikėjus;

 • tapatybės patikrinimo paslaugų teikėjus;

 • saugyklų debesų paslaugų teikėjus;

 • rinkodaros partnerius ir rinkodaros platformų teikėjus;

 • duomenų analizės paslaugų teikėjus;

 • tyrimų partnerius, įskaitant tuos, kurie atlieka apklausas ar tyrimų projektus bendradarbiaudami su Discontract ar Discontract vardu;

 • paslaugų teikėjus, padedančius Discontract užtikrinti jos Mobiliųjų programėlių ar Tinklapio apsaugą ir saugumą;

 • konsultantus, teisininkus, bankų darbuotojus ir kitų profesionalių paslaugų teikėjus;

 • draudimo ir finansų partnerius.

Dėl teisinių priežasčių ar įvykus ginčui

Discontract gali dalytis jūsų informacija, jei manome, kad to reikia pagal taikytinus teisės aktus, teisines procedūras arba valstybinių įstaigų paklausimus arba kai jos atskleidimas kitaip privalomas.

Tai gali apimti dalijimąsi jūsų informacija su teisėsaugos pareigūnais, valstybės institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, kai to reikia siekiant užtikrinti Discontract platformos veikimą, su Naudotojais sudarytų sutarčių(Bendrųjų taisyklių, specialiųjų Paslaugų teikėjų priedų ir kt.) vykdymą, siekiant išspręsti tarp Naudotojų kilusius ginčus, kad būtų apsaugotos Discontract teisės ar nuosavybė arba kitų asmenų teisės, saugumas ar nuosavybė, taip pat esant pretenzijų ar ginčų, susijusių su tuo, kaip naudojatės Discontract platforma.

Tai taip pat apima dalijimąsi jūsų informacija atvejais, susijusiais su įmonių jungimusi, įmonių turto pardavimu, reorganizavimu, kitos įmonės ar jos dalies finansavimu ar įsigijimu, arba vykstant šiems procesams.

Su jūsų sutikimu

Discontract, informavusi jus ir gavusi jūsų sutikimą, gali naudoti jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar dalytis jūsų informacija su kitais asmenimis nei aprašyta šioje politikoje.

Informacijos saugojimas ir ištrynimas

Tam, kad galėtų užtikrinti Discontract platformos veikimą, Discontract reikalinga Naudotojo Paskyros informacija. Discontract šią informaciją pasilieka tol, kol turite Discontract Paskyrą.

Tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie operacijas, vietą, įrenginį ir naudojimą, Discontract pasilieka mažiausiai 5 metams, laikydamasi reglamentavimo, mokesčių, draudimo ir kitų reikalavimų tose vietose, kuriose ji vykdo veiklą. Kai tik tokia informacija tampa nebereikalinga teikiant Discontract paslaugas, garantuojant pagalbą Naudotojams, tobulinant naudojimąsi ar siekiant kitų veiklos tikslų, Discontract imsis priemonių, kad būtų išvengta prieigos prie tokios informacijos ir jos naudojimo bet kokiais tikslais, išskyrus minėtų reikalavimų laikymąsi arba siekiant užtikrinti saugumą, sukčiavimo aptikimą ir prevenciją.

Bet kuriuo metu galite prašyti ištrinti jūsų Paskyrą, nuėję į Discontract pagalbos centrą. Gavus tokią užklausą, Discontract ištrina visą informaciją, kurios nebūtina pasilikti. Tam tikromis aplinkybėmis Discontract gali negalėti ištrinti jūsų Paskyros, pavyzdžiui, jei Paskyroje yra žymų apie neįvykdytus įsipareigojimus arba neišspręsta su jūsų Paskyra ar jūsų teiktomis Paslaugomis ar kitais veiksmais Discontract platformoje susijusi pretenzija ar ginčas. Išsprendus problemą, dėl kurios negalima ištrinti Paskyros, Discontract ištrins jūsų paskyrą, kaip apibūdinta pirmiau.

Taip pat Discontract gali pasilikti tam tikrą informaciją, jei to reikia dėl teisėtų verslo interesų, pvz., sukčiavimo prevencijos, ir siekiant stiprinti Naudotojų saugą bei saugumą. Pavyzdžiui, jei Discontract išjungia Naudotojo Paskyrą dėl nesaugaus elgesio ar su saugumu susijusių incidentų ar kitų priežasčių, ji gali pasilikti tam tikrą informaciją apie šią Paskyrą, kad šis Naudotojas ateityje negalėtų sukurti naujos Discontract Paskyros.

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungos naudotojų asmeninių duomenų apdorojimui taikomas ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šiame skyriuje pateikiama informacija, susijusi su ES naudotojų teisėmis ir Discontract atsakomybe, taikoma pagal šį teisės aktą.

ES naudotojų teisės

Jei naudojatės Discontract platforma ES, turite toliau nurodytas teises, susijusias su Discontract atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis žr. toliau arba pateikite užklausą Discontract pagalbos centre.

 • Turite teisę prašyti paaiškinimo dėl jūsų asmens duomenų, kuriuos Discontract tvarko, ir kaip Discontract juos tvarko.

 • Be to, turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš jūsų gavome jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, jūsų prašymu perkelsime jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 • Jei Discontract turi jūsų asmens duomenis, kurie, jūsų manymu, nėra tikslūs, turite teisę prašyti, kad šie asmens duomenys būtų pataisyti.

 • Naudotojai bet kada gali paprašyti ištrinti savo Paskyras. Paskyros ištrynimo užklausą naudotojai gali pateikti Discontract pagalbos centre. Tam tikra informacija apie jus gali būti saugoma, jei to reikalauja įstatymai ir dėl teisėtų verslo tikslų.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu support@discontract.com;

 • siunčiant paštu adresu: A. Goštauto g. 8 - 244, LT-01108 Vilnius, Lietuva;

 • atvykus į Discontract buveinę adresu: A. Goštauto g. 8 - 244, LT-01108 Vilnius, Lietuva.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo.

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

Tvarkymo pagrindas

BDAR reikalaujama, kad ES naudotojų asmens duomenis tvarkančios įmonės tai darytų remdamosi konkrečiu teisiniu pagrindu. Kaip aprašyta toliau, Discontract tvarko ES naudotojų asmens duomenis remdamasi vienu arba daugiau pagrindų, nurodytų BDAR.

Tvarkymas būtinas norint suteikti jūsų prašomas paslaugas ir funkcijas:

Discontract turi surinkti ir naudoti tam tikrą informaciją, kad galėtų teikti paslaugas. Tai apima toliau nurodytus aspektus.

 • Naudotojo Paskyros informaciją, kuri būtina norint nustatyti ir palaikyti jūsų Paskyrą, įskaitant tapatybės patikrinimą; bendravimą su jumis dėl Užduočių ir Paskyrų; galimybę atlikti mokėjimus arba gauti uždarbį.

 • Tapatybės patikrinimą, kuris būtinas tam, kad Paslaugų teikėjai galėtų teikti Paslaugas naudodamiesi Discontract platforma.

 • Operacijų informaciją, kurią reikia surinkti ir tvarkyti norint teikti jums Discontract paslaugas (suteikti galimybę naudotis Discontract platforma ir jos funkcijomis).

 • Naudojimo informaciją, kuri būtina norint palaikyti, optimizuoti ir pagerinti Discontract platformos veikimą.

Šios informacijos tvarkymas būtinas norint naudotis Discontract platforma.

Tvarkymas būtinas norint apsaugoti esminius mūsų Naudotojų bei kitų asmenų interesus:

Kilus grėsmei Naudotojų ar kitų asmenų saugumui, Discontract gali tvarkyti asmens duomenis ir atskleisti duomenis teisėsaugos institucijoms.

Tvarkymas būtinas teisėtiems Discontract interesams užtikrinti:

Discontract renka ir naudoja asmens duomenis tiek, kiek jų reikia teisėtiems interesams užtikrinti. Tai apima asmens duomenų rinkimą ir naudojimą siekiant atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Išlaikyti ir pagerinti Naudotojų saugumą ir apsaugą. Pavyzdžiui, renkame informaciją asmens tapatybei tikrinti (kur tai leidžiama įstatymiškai), kad grėsmę saugumui keliantys Naudotojai negalėtų teikti Paslaugų Discontract platformoje. Taip pat asmens duomenis naudojame tam, kad Discontract platforma negalėtų naudotis asmenys, kurie elgiasi netinkamai arba yra pavojingi, pvz., galime saugoti informaciją apie uždraustus Naudotojus ir taip užkirsti jiems kelią naudotis Discontract platforma.

 • Aptikti sukčiavimo naudojantis Discontract platforma atvejus, su jais kovoti ir užkirsti jiems kelią. Pavyzdžiui, Discontract pasitelkia Naudotojo Paskyros, vietos, įrenginio ir naudojimo informaciją, kad nustatytų ir užkirstų kelią aplinkybėms, kai Naudotojai mėgina apgauti Discontract arba kitus Naudotojus.

 • Informuoti teisėsaugos pareigūnus apie nusikalstamą veiklą arba grėsmes visuomenės saugumui.

 • Suteikti Naudotojams pagalbą.

 • Optimizuoti esamas ir kurti naujas Discontract platformos paslaugas. Tai apima, pavyzdžiui, Paslaugų teikėjų rekomendacijų pateikimą, Užduoties vykdymą, funkcijų rekomendavimą, kainodaros sistemos tobulinimą.

 • Atlikti tyrimus ir analizes. Tai apima, pavyzdžiui, naudojimo tendencijų analizę, siekiant pagerinti platformos veikimą ir padidinti mūsų paslaugų saugumą.

 • Vykdyti tiesioginę rinkodarą. Tai apima, pavyzdžiui, duomenų analizę, siekiant nustatyti tendencijas ir pritaikyti rinkodaros žinutes Naudotojų poreikiams.

 • Vykdyti Discontract platformos paslaugų teikimo sąlygas.

Apdorojimas būtinas teisėtiems kitų asmenų arba šalių interesams užtikrinti:

 • Discontract renka ir naudoja asmens duomenis tiek, kiek to reikia kitų asmenų arba bendrų visuomenės interesų užtikrinimui. Tai apima informacijos bendrinimą dėl teisinių arba draudimo ieškinių siekiant apginti kitų asmenų teises bei saugumą. Be to, Discontract gali tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina dėl svarbių viešųjų interesų arba remdamasi taikomais įstatymais.

Apdorojimas būtinas norint įvykdyti teisinius Discontract įsipareigojimus:

 • Discontract turi laikytis jurisdikcijos, kurioje vykdo veiklą, teisinių reikalavimų, kurie taikomi renkant, apdorojant, atskleidžiant ir saugant asmens duomenis. Discontract gali dalytis informacija su teisėsauga arba patenkinti trečiųjų šalių užklausas vykstant teisiniams procesams.

Sutikimas:

 • Discontract gali rinkti ir naudoti jūsų asmens duomenis gavusi jūsų sutikimą. Sutikimą bet kada galite atšaukti.

Pasirinkimas ir skaidrumas

Privatumo nustatymai

Discontract Mobiliojoje programėlėje ar Tinklapyje esantis meniu „Privatumo nustatymai“ suteikia Naudotojams galimybę nustatyti arba atnaujinti kontaktų bendrinimo bei iš Discontract į mobiliuosius įrenginius gaunamų pranešimų nuostatas. Toliau pateikiama platesnė informacija apie šiuos nustatymus, kaip juos pakeisti bei kas nutinka, kai jie išjungiami.

Pranešimai: atnaujinta Užduoties vykdymo informacija

Discontract teikia Naudotojams pranešimus apie Užduočių būsenas. Šie pranešimai būtini naudojantis Discontract platforma, jų išjungti negalima. Tačiau Discontract Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“ galite pasirinkti šių pranešimų gavimo būdą.

Pranešimai: nuolaidos ir naujienos

Galite leisti Discontract siųsti jums „push“ pranešimus apie Discontract nuolaidas ir naujienas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Discontract Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“.

Pranešimai: pagalbos centro atsakymai

Galite leisti Discontract siųsti jums „push“ pranešimus apie Discontract komandos jums siunčiamus atsakymus į jūsų pagalbos centro užklausas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Discontract Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“.

Rinkodaros atsisakymas

Vartotojai čia gali atsisakyti gauti reklaminius el. Laiškus iš Discontract vykdydami tose siunčiamuose pranešimuose pateiktas atsisakymo instrukcijas. Jei vartotojas atsisakė reklaminių pranešimų, mes galime siųsti laiškus, jei jie yra susiję su paslaugų teikimu, pvz., Užduoties ataskaita ar informacija apie savo paskyrą.

Įrenginio leidimai

Daugelyje mobiliųjų platformų („iOS“, „Android“ ir kt.) apibrėžiami tam tikri įrenginių duomenų tipai, kurių programėlės negali pasiekti be jūsų sutikimo. Šiose platformose jūsų sutikimas gaunamas naudojant skirtingas leidimo sistemas. „iOS“ platforma įspės jus, kai Discontract Mobilioji programėlė pirmą kartą prašys leidimo pasiekti tam tikrų tipų duomenis, ir suteiks galimybę sutikti (arba nesutikti) su tokia užklausa. „Android“ įrenginiuose prieš pirmą kartą pradėdami naudotis Discontract Mobiliąja programėle būsite įspėti, kad programėlė prašo jūsų leidimo, ir jei ja naudositės, tai reikš, kad sutikote jį duoti.

Įvertinimų peržiūra

Po kiekvienos įvykdytos Užduotis Klientai gali įvertinti Paslaugų teikėjus bei pateikti atsiliepimą apie įvykdytą Užduotį. Ši abipusio ryšio sistema leidžia užtikrinti, kad kiekvienas jaustųsi atsakingas už savo veiksmus.

Nusiskundimai

Jei manote, kad jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu support@discontract.com. Mes užtikriname, kad tik gavus jūsų skundą susisieksime su jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Šios politikos atnaujinimai

Kartais šią politiką galime atnaujinti. Atlikus reikšmingus pakeitimus, apie juos pranešime Discontract platformoje arba kitomis priemonėmis, pvz., el. paštu. Kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, jūsų tolesnis naudojimasis Discontract platforma po tokio pranešimo gavimo, nurodys, kad susipažinote su šios politikos atnaujinimu ir jam neprieštaraujate.

Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią politiką, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką.

Last updated