Polityka Prywatności

Korzystając z Platformy Discontract, powierzają nam Państwo swoje informacje. Jesteśmy zobowiązani do jej bezpiecznego przechowywania. Polityka Prywatności przedstawiona w niniejszym dokumencie, określa gromadzone przez nas informacje, sposób ich wykorzystywania i udostępniania oraz Państwa wybory w tym zakresie.

Terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Warunkach Ogólnych..

Zbieranie i ocena danych

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Discontract gromadzi i wykorzystuje informacje (dane osobowe). Polityka ta dotyczy wszystkich użytkowników naszych programów, stron internetowych, funkcji i innych usług na całym świecie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących osób: (i) Osoby odwiedzające Platformę Discontract, Aplikacje Mobilne lub stronę internetową, (ii) Klienci: Użytkownicy Platformy Discontract, którzy zamawiają lub dla których zamawiane są Usługi za pośrednictwem Platformy Discontract; (iii) Dostawcy usług: Użytkownicy Platformy Discontract, którzy oferują i samodzielnie świadczą Usługi krótkoterminowe za pośrednictwem Platformy Discontract.

Niniejsza polityka dotyczy również osób, które przekazują informacje firmie Discontract z wnioskiem o korzystanie z naszych usług, lub osób, których informacje zostały w inny sposób uzyskane przez firmę Discontract w trakcie świadczenia usług. Wszystkie osoby, do których ma ona zastosowanie, w niniejszej polityce są określane jako „osoby” lub „osoby, których dane dotyczą”.

Administrator danych

Discontract świadczy usługi na Litwie. Administratorem Państwa danych jest Virtualioji darbo rinka, UAB, której forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kod firmy 305321397, adres siedziby - Seniavos pl. 10I, Kowno, Republika Litewska, dane są gromadzone i przechowywane w Rejestrze podmiotów prawnych Republiki Litewskiej.

Informacje, które gromadzimy

Informacje podawane przez Państwa

 • Profil użytkownika: zbieramy informacje, gdy tworzysz lub aktualizujesz swoje konto na Discontract. Zakres zbieranych danych zależy od tego, czy tworzysz Konto jako Klient, czy też rejestrujesz się jako Usługodawca. Tymi informacjami może być Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane o płatności lub dane bankowe (w tym informacje związane z potwierdzeniem płatności), pesel, numer paszportu, jeśli jest to wymagane przez prawo, data urodzenia, zdjęcie i podpis, zaświadczenie lub zezwolenie na prowadzenie działalności.

 • Dane demograficzne: zbieramy informacje demograficzne o Tobie, w tym dane ankietowe Użytkowników.

 • Treść Użytkownika: możemy zbierać informacje, które podajesz, kontaktując się z zespołem obsługi klienta Discontract, publikując oceny lub pochwały dla innych Użytkowników lub w inny sposób udostępniając je na Platformie Discontract lub kontaktując się z Discontract.

Informacje tworzone w trakcie korzystania z Platformy Discontract:

 • Informacje o lokalizacji: w zależności od usług Platformy Discontract, z których korzystasz, oraz ustawień Aplikacji Mobilnej lub uprawnień urządzenia, możemy gromadzić informacje o Twojej dokładnej lub przybliżonej lokalizacji za pomocą GPS, adresu IP i danych Wi-Fi.

 • Informacje o transakcji: zbieramy informacje o operacjach wykonywanych przez Ciebie w trakcie korzystania z Platformy Discontract, w tym informacje o zamówieniu i dostawie, dacie i godzinie świadczenia Usługi, kwotach należnych i otrzymanych oraz sposobie płatności.

 • Informacje o użytkowaniu: zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z Platformy Discontract. Obejmuje to informacje, takie jak data i godzina dostępu, funkcje Aplikacji Mobilnej lub przeglądane strony, usterki Aplikacji Mobilnej i inne działania na Platformie Discontract, typ przeglądarki, witryny lub usługi stron trzecich, z których korzystałeś przed skorzystaniem z Platformy Discontract. W niektórych przypadkach zbieramy te informacje za pomocą plików cookie, tagów pikselowych i podobnych technologii, za pomoc których tworze są i obsługiwane unikalne identyfikatory. Aby dowiedzieć się więcej o tych technologiach, zapoznaj się z informacjami tutaj: Korzystanie z plików cookie

 • Informacje o urządzeniu: możemy gromadzić informacje o Twoich urządzeniach, z których uzyskujesz dostęp do Platformy Discontract, w tym modele sprzętu, adres IP urządzenia, systemy operacyjne i wersje, oprogramowanie, nazwy i wersje plików, preferowane języki, unikalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam, numery seryjne, informacje o ruchu urządzenia i informacje o sieci komórkowej.

 • Informacje komunikacyjne: umożliwiamy Użytkownikom komunikowanie się między sobą oraz z firmą Discontract za pomocą Aplikacji Mobilnych Discontract, strony internetowej i innych usług. Na przykład umożliwiamy Usługodawcom i Klientom dzwonienie lub pisanie do siebie wiadomości SMS. Świadcząc tę ​​usługę, Discontract otrzymuje określone informacje dotyczące połączeń telefonicznych i wiadomości SMS, w tym datę i godzinę połączenia lub korespondencji oraz treść tej wiadomości. Ponadto Discontract może wykorzystywać te informacje, aby pomóc Użytkownikom (w tym w rozwiązywaniu sporów między Użytkownikami) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, a także do ulepszenia produktów i usług oraz do celów analitycznych.

Informacje z innych źródeł:

 • Opinie użytkowników, takie jak oceny lub pochwały.

 • Użytkownicy, którzy przekazują informacje o Tobie poprzez udział w programach poleceń.

 • Użytkownicy lub inne osoby udzielające informacji podczas rozstrzygania roszczeń lub sporów.

 • Dostawcy usług ubezpieczeniowych.

 • Źródła dostępne publicznie.

 • Dostawcy usług marketingowych.

Discontract może łączyć informacje zebrane z tych źródeł z innymi posiadanymi informacjami.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie

Aby świadczyć usługi i funkcje poprzez Platformę Discontract:

Discontract wykorzystuje zebrane informacje do udostępniania, personalizowania, utrzymywania i ulepszania Platformy Discontract. Obejmuje to wykorzystanie informacji do następujących celów.

 • Utworzenia i zaktualizowania Twojego konta.

 • Zweryfikowania Twojej tożsamości.

 • Przetwarzania lub dokonania płatności za Usługi.

 • Monitorowania postępu realizacji zleceń.

 • Włączania funkcji umożliwiających udostępnianie informacji innym osobom, na przykład, gdy przekazujesz opinię do Usługodawcy.

 • Wykonywania operacji wewnętrznych niezbędnych do zapewnienia działania Platformy Discontract, w tym rozwiązywanie problemów związanych z usterkami i działaniem oprogramowania, przeprowadzania analizy danych, testowania i badania, monitorowania i analizowania trendów użytkowania i aktywności.

Ochrona i bezpieczeństwo

Gromadzone dane wykorzystujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy Discontract i jej Użytkowników oraz sprawnego działania. Poniższe przykłady wskazują, co jest w tym uwzględniane.

 • Sprawdzenie Usługodawców przed korzystaniem przez nich z Platformy Discontract, a następnie w regularnych odstępach czasu, w tym przegląd historii pracy, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, w celu ochrony Platformy Discontract przed nierzetelnymi dostawcami usług.

 • Informacje związane z używanym urządzeniem, lokalizacją, profilem, użytkowaniem oraz inne informacje, potrzebne do wykrywania przypadków oszustwa lub niebezpiecznych działań z wykorzystaniem Platformy Discontract, rozwiązywania ich oraz zapobiegania im. Obejmuje to przetwarzanie takich informacji w niektórych krajach, ustanawianie procedur i modeli, wskazujących przypadki oszustwa lub zagrożeń bezpieczeństwa. Może to również obejmować informacje osób trzecich.

 • W celu promowania rozwoju Użytkowników stosowane są oceny Użytkowników, które służą jako podstawa do dezaktywacji kont użytkowników w przypadku ocen poniżej minimalnych. Minimalne oceny są określane zgodnie z indywidualnymi potrzebami panującymi w każdym regionie. Ocena może być obliczona a konto użytkownika dezaktywowane za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Obsługa klienta

Discontract wykorzystuje zebrane informacje (w tym zapisy rozmów z obsługą klienta, które są sporządzane za Państwa uprzednim zawiadomieniem i zgodą), aby pomóc ci, gdy kontaktujesz się z obsługą klienta w sprawie niektórych usług, w tym:

 • bezpośrednie pytania do odpowiedniej osoby z zespołu obsługi klienta;

 • analizowanie Twoich problemów i przydzielanie ich odpowiednim osobom;  

 • monitorowanie i ulepszanie odpowiedzi naszego działu obsługi klienta.

Badania i rozwój

Możemy wykorzystywać zebrane informacje do testowania, badań, analiz i ulepszania produktu. W ten sposób możemy poprawić i wzmocnić ochronę i bezpieczeństwo Platformy Discontract, opracować nowe funkcje i produkty oraz wdrożyć rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z Platformą Discontract.

Komunikacja między użytkownikami

Discontract wykorzystuje zebrane informacje do utrzymania komunikacji między naszymi Użytkownikami. Przykładowo Usługodawca może napisać wiadomość SMS lub zadzwonić do Klienta i potwierdzić datę przybycia oraz przekazać mu informację o jego zamówieniu.

Komunikacja Discontract

Discontract może wykorzystywać zebrane informacje do kontaktowania się z Tobą w sprawie produktów, usług, promocji, badań, ankiet, aktualności, aktualizacji i wydarzeń.

Postępowania sądowe i roszczenia

Możemy wykorzystywać zebrane informacje do zbadania i rozstrzygania roszczeń i sporów związanych z korzystaniem z Platformy Discontract. Informacje te mogą być również wykorzystywane przez firmę Discontract do innych celów dozwolonych przez obowiązujące prawo lub jeśli wymagają tego władze publiczne oraz na wniosek odpowiednich instytucji.

Pliki cookie - to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez przeglądarki internetowe, programy, media internetowe oraz reklamy. Discontract wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • identyfikowania użytkowników;

 • zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika;

 • określić popularność treści;

 • prezentowania kampanii reklamowych i oceny ich skuteczności;

 • analizowania odziedziczalności strony internetowej i aplikacji oraz trendów i ogólnego zrozumienia zachowań w internecie i zainteresowań osób korzystających z Platformy Discontract.

Możemy również zezwolić innym podmiotom na świadczenie nam usług oceny i analizy oglądalności, publikowanie reklamy w internecie w naszym imieniu oraz monitorowanie i raportowanie skuteczności tych reklam. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy do tworzenia oprogramowania i inne technologie, aby rozpoznać Twoje urządzenie podczas odwiedzania naszej Witryny lub Aplikacji Mobilnej i korzystania z Platformy Discontract, a także podczas odwiedzania innych witryn internetowych i korzystania z innych usług. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i innych technologii opisanych w tej sekcji, w tym Twoje wybory dotyczące tych technologii, znajduje się tutaj: Korzystanie z plików cookie

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Discontract może udostępniać zebrane informacje niżej wymienionym podmiotom.

Z innymi użytkownikami

 • Na przykład, jeśli jesteś Klientem, możemy udostępniać Twoje imię, średnią ocenę użytkownika.

 • Jeśli jesteś Usługodawcą, możemy udostępniać Twoim Klientom informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, zdjęcie i opis, średnią ocenę wystawioną przez Klientów, liczbę wykonanych wszystkich Zleceń, dane kontaktowe. Jeśli wypełnisz dane Konta Usługodawcy, możemy również udostępniać wszelkie informacje związane z tym Kontem, w tym najnowsze opinie przekazane przez klientów. Klient otrzyma również pokwitowanie, zawierające informacje takie jak rozbita kwota płatności, opłata Pro, dodatkowe koszty, Twoje imię i nazwisko, zdjęcie, numer działalności, adres rejestracyjny.

Opinii publicznej, jeśli zamieszczasz treści na forum publicznym

 • Lubimy rozmawiać z naszymi Użytkownikami, w tym na forach publicznych, takich jak blogi Discontract, media społecznościowe i niektóre funkcje naszej sieci. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem tych kanałów, komunikacja może być widoczna publicznie.

Dostawcom usług Discontract i partnerom biznesowym

Discontract może przekazywać informacje swoim dostawcom, konsultantom, partnerom reklamowym, firmom badawczym i innym usługodawcom lub partnerom biznesowym. Może to obejmować na przykład:

 • dostawców usług przetwarzania i realizacji płatności;

 • dostawcy usług weryfikacji tożsamości;

 • dostawców usług przechowywania w chmurze;

 • partnerów marketingowych i dostawców Platform marketingowych;

 • dostawcy usług analizy danych;

 • partnerów badawczych, w tym prowadzących ankiety lub projekty badawcze we współpracy z lub w imieniu Discontract;

 • dostawców usług pomagających firmie Discontract w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony jej Aplikacji Mobilnych lub strony internetowej;

 • konsultantów, prawników, pracowników banków i innych dostawców profesjonalnych usług;

 • partnerów ubezpieczeniowych i finansowych.

Ze względów prawnych lub w przypadku sporu

Discontract może udostępniać Twoje informacje, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na obowiązujące prawo, postępowania sądowe lub zapytania ze strony władz publicznych lub w przypadku gdy ujawnienie jest wymagane w inny sposób.

Może to obejmować udostępnianie Twoich informacji funkcjonariuszom organów ścigania, agencjom rządowym lub innym stronom trzecim, gdy jest to konieczne do zapewnienia działania Platformy Discontract, realizacji umów zawartych z Użytkownikami (Regulamin, załączniki szczególne Usługodawców itp.), do rozwiązywania sporów między Użytkownikami w celu ochrony praw lub własności Discontract lub praw, bezpieczeństwa lub własności innych osób, a także w przypadku roszczeń lub sporów związanych z korzystaniem z Platformy Discontract.

Obejmuje to również udostępnianie informacji w związku z fuzjami, sprzedażą aktywów korporacyjnych, reorganizacją, finansowaniem lub nabyciem innego przedsiębiorstwa lub jego części, lub w trakcie tych procesów.

Za Twoją zgodą

Discontract, po poinformowaniu i uzyskaniu Twojej zgody, może również wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów lub udostępniać Twoje dane osobom innym niż opisane w niniejszej polityce prywatności.

Przechowywanie i usuwanie informacji

Discontract wymaga informacji o Koncie Użytkownika, aby zapewnić działanie Platformy Discontract. Discontract zachowuje te informacje tak długo, jak posiadasz Konto Discontract.

Pewne informacje, w tym informacje dotyczące transakcji, lokalizacji, urządzenia i użytkowania, Discontract przechowuje przez co najmniej 5 lat zgodnie z wymogami regulacyjnymi, podatkowymi, ubezpieczeniowymi i innymi obowiązującymi w miejscach, w których prowadzi działalność. Z chwilą, gdy takie informacje staną się niepotrzebne w celu świadczenia usług Discontract, zapewnienia pomocy Użytkownikom, usprawnienia użytkowania lub osiągnięcia innych celów biznesowych, Discontract podejmie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do takich informacji i wykorzystania ich w jakimkolwiek celu innym niż zgodność z powyższymi wymogami lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania oszustw i zapobiegania im.

Możesz zażądać usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, przechodząc do Centrum pomocy Discontract. Na taki wniosek Discontract usuwa wszystkie informacje, które nie muszą być przechowywane. W pewnych okolicznościach Discontract może nie być w stanie usunąć twojego Konta, na przykład, jeśli do Konta jest przypisana jest notatka o zaległych zobowiązaniach, lub pozostają nierozwiązane roszczenia lub spór związany z Twoim Kontem lub Usługami lub innymi działaniami świadczonymi przez Ciebie na Platformie Discontract. Po rozwiązaniu problemu, który uniemożliwia usunięcie Konta, Discontract usunie Twoje konto zgodnie z powyższym opisem.

Discontract może również zachować określone informacje, jeśli wymaga tego prawnie uzasadniony interes biznesowy, np., zapobieganie oszustwom oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony Użytkowników. Na przykład, jeśli Discontract wyłączy Konto Użytkownika z powodu niebezpiecznego zachowania lub incydentów związanych z bezpieczeństwem lub z innych powodów, może zachować pewne informacje o tym Koncie, tak żeby Użytkownik nie mógł w przyszłości utworzyć nowego Konta Discontract.

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku do przetwarzania danych osobowych użytkowników w Unii Europejskiej ma zastosowanie ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Ta sekcja zawiera informacje na temat praw użytkowników w UE i odpowiedzialności Discontract wynikającej z tych przepisów.

Prawa użytkowników z UE

Jeśli korzystasz z Platformy Discontract w UE, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Discontract. Aby skorzystać z tych praw, zapoznaj się z informacją przedstawianą poniżej lub wyślij zapytanie do Centrum pomocy Discontract.

 • Masz prawo zażądać wyjaśnienia w sprawie swoich danych osobowych, które przetwarza Discontract, oraz sposobu, w jaki Discontract je przetwarza.

 • Ponadto przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą lub w celu zawarcia umowy. Gdy skorzystasz z tego prawa, na Twoje żądanie przekażemy kopię podanych przez Ciebie danych.

 • Jeśli Discontract zawiera Twoje dane osobowe, które Twoim zdaniem są niedokładne, masz prawo zażądać poprawienia tych danych osobowych.

 • Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać usunięcia swoich Kont. Użytkownicy mogą zażądać usunięcia konta kontaktując się z Centrum pomocy Discontract. Niektóre informacje o Tobie mogą być przechowywane, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w związku z prawnie uzasadnionym celem biznesowym.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, wnioski, skargi czy roszczenia prosimy kierować do nas na piśmie:

 • pocztą elektroniczną support@discontract.com;

 • pocztą na adres: ul. A. Goštauto 8 - 244, LT-01108 Wilno, Litwa;

 • osobiście w siedzibie Discontract: ul. A. Goštauto 8 - 244, LT-01108 Wilno, Litwa.

Na otrzymane prośby, reklamacje lub roszczenia odpowiemy pisemnie zgodnie z procedurą i terminami określonymi w przepisach prawa. Naszym celem jest udzielenie informacji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po otrzymaniu wniosku.

Jeśli się z nami skontaktujesz, możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, datę i treść korespondencji zgodnie z niniejszą polityką. Należy pamiętać, że może być konieczne skontaktowanie się z Tobą pocztą, e-mailem, lub telefonicznie. Prosimy o powiadomienie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych.

Jeżeli po otrzymaniu wniosku, skargi lub reklamacji będziemy mieć wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, mamy prawo zażądać od wnioskodawcy dokumentu tożsamości.

Jeśli nie będziemy w stanie udzielić Ci niezbędnych informacji i (lub) będziesz miał zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych i złożyć skargę.

Podstawa przetwarzania

RODO wymaga, aby firmy przetwarzające dane osobowe użytkowników z UE robiły to opierając się na konkretnej podstawie prawnej. Jak opisano poniżej, Discontract przetwarza dane osobowe użytkowników z UE opierając się na jednej lub kilku podstawach prawnych określonych w RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia żądanych przez Ciebie usług i funkcji:

Discontract musi gromadzić i wykorzystywać pewne informacje po to, aby mógł świadczyć usługi. Obejmuje to następujące aspekty.

 • Informacje o Koncie użytkownika niezbędne do założenia i utrzymania Twojego Konta, w tym do weryfikacji tożsamości; komunikowanie się z Tobą w sprawie Zleceń i Kont; możliwość dokonywania płatności lub otrzymywania wynagrodzenia.

 • Weryfikacja tożsamości, która jest niezbędna do tego, aby Usługodawcy mogli świadczyć Usługi poprzez korzystanie z Platformy Discontract.

 • Informacje o transakcjach, które muszą być gromadzone i przetwarzane po to, aby Discontract mogło świadczyć usługi (w celu zapewnienia dostępu do Platformy Discontract i jej funkcji).

 • Informacje o użytkowaniu niezbędne do utrzymania, optymalizacji i poprawy działania Platformy Discontract.

Przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do korzystania z Platformy Discontract.

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony podstawowych interesów naszych Użytkowników i innych osób:

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa Użytkowników lub innych osób, Discontract może przetwarzać dane osobowe i ujawniać dane organom ścigania.

Zarządzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Discontract:

Discontract gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Obejmuje to gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych do następujących celów.

 • Utrzymać i poprawiać bezpieczeństwo i ochronę użytkowników. Na przykład gromadzimy informacje w celu zweryfikowania tożsamości osoby (jeśli jest to dozwolone przez prawo), aby Użytkownicy, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie mogli świadczyć Usług na Platformie Discontract. Używamy również danych osobowych, aby uniemożliwić korzystanie z Platformy Discontract osobom, które zachowują się nieodpowiednio lub są niebezpieczne, na przykład możemy przechowywać informacje o zablokowanych Użytkownikach i tym samym uniemożliwić im korzystanie z Platformy Discontract.

 • Wykrywania, zwalczania i zapobiegania oszustwom podczas korzystania z Platformy Discontract. Na przykład Discontract wykorzystuje Konto Użytkownika, lokalizację, urządzenie i informacje o użytkowaniu do wykrywania i zapobiegania sytuacjom, w których Użytkownicy próbują oszukać Discontract lub innych Użytkowników.

 • Informowania funkcjonariuszy organów ścigania o działaniach przestępczych lub zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego.

 • Zapewnić Użytkownika pomoc.

 • Optymalizowania istniejących i rozwijania nowych usług Platformy Discontract. Obejmuje to na przykład polecanie Usługodawców, wykonywanie Zleceń, polecanie funkcji, ulepszanie systemu cenowego.

 • Przeprowadzania badań i analiz. Obejmuje to na przykład analizę trendów użytkowania w celu poprawy działania platformy i zwiększenia bezpieczeństwa naszych usług.

 • Realizowania marketingu bezpośredniego. Obejmuje to na przykład analizę danych w celu identyfikacji trendów i dostosowania komunikatów marketingowych do potrzeb Użytkowników.

 • Realizowania warunków świadczenia usług poprzez Platformę Discontract.

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów innych osób lub stron:

 • Discontract gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony interesów innych osób lub ogółu społeczeństwa. Obejmuje to udostępnianie informacji o roszczeniach prawnych lub ubezpieczeniowych w celu ochrony praw i bezpieczeństwa innych osób. Ponadto Discontract może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to konieczne ze względu na nadrzędny interes publiczny lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnych zobowiązań Discontract:

 • Discontract musi spełniać wymogi prawne jurysdykcji, w której prowadzi działalność, które dotyczą gromadzenia, przetwarzania, ujawniania i przechowywania danych osobowych. Discontract może udostępniać informacje organom ścigania lub odpowiadać na żądania stron trzecich w trakcie postępowania sądowego.

Zgoda:

 • Discontract może zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Wybór i przejrzystość

Ustawienia prywatności

Menu „Ustawienia prywatności” w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie internetowej Discontract umożliwia Użytkownikom konfigurowanie lub aktualizowanie ustawień udostępniania kontaktów i wiadomości przychodzących z Discontract na urządzenia mobilne. Dalej udostępniamy więcej informacji na temat tych ustawień, jak je zmienić, i co się dzieje, kiedy się je wyłączy.

Powiadomienia: zaktualizowane informacje o wykonywaniu Zlecenia

Discontract przesyła Użytkownikom powiadomienia o statusie Zleceń. Te komunikaty są wymagane podczas korzystania z Platformy Discontract i nie można ich wyłączyć. Możesz jednak wybrać sposób otrzymywania takich wiadomości w Aplikacji Mobilnej Discontract lub w menu „Ustawienia prywatności” na stronie.

Powiadomienia: rabaty i nowości

Możesz zezwolić firmie Discontract na wysyłanie powiadomień push o zniżkach i nowościach Discontract. Można włączyć lub wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w Aplikacji Mobilnej Discontract lub w menu ustawień prywatności witryny.

Powiadomienia: odpowiedzi z Centrum pomocy

Możesz zezwolić firmie Discontract na wysyłanie Ci powiadomień push o odpowiedziach wysyłanych przez zespół Discontract na zapytania składane przez Ciebie w Centrum pomocy. Można włączyć lub wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w Aplikacji Mobilnej Discontract lub w menu ustawień prywatności witryny.

Uprawnienia urządzenia

Większość platform mobilnych (iOS, Android itp.) definiuje określone typy danych urządzenia, do których aplikacje nie mogą uzyskać dostępu bez Twojej zgody. Na tych platformach Twoja zgoda jest uzyskiwana za pośrednictwem różnych systemów autoryzacji. Platforma iOS ostrzeże Cię, gdy Aplikacja Mobilna Discontract po raz pierwszy poprosi o pozwolenie na dostęp do określonych typów danych i da Ci możliwość wyrażenia zgody (lub nie) na taką prośbę. Na urządzeniach z Androidem, przed pierwszym użyciem Aplikacji Mobilnej Discontract, otrzymasz powiadomienie, że aplikacja prosi o pozwolenie, a jeśli będziesz z niej korzystać, oznacza to, że wyraziłeś zgodę.

Przegląd ocen

Po każdym zrealizowanym Zleceniu Klienci mogą ocenić Usługodawców i przekazać informację zwrotną na temat wykonanego Zlecenia. Ten system dwustronnej komunikacji daje pewność, że każdy czuje się odpowiedzialny za swoje działania.

Reklamacje

Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, są i / lub mogą zostać naruszone, niezwłocznie skontaktuj się z nami poprzez e-mail support@discontract.com. Zapewniamy, że dopiero po otrzymaniu reklamacji skontaktujemy się z Tobą w uzasadnionym terminie i będziemy Cię informować o postępach w dochodzeniu reklamacyjnym, a następnie o wyniku.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z wyników rozpatrzenia, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Odpowiedzialność

Jesteś odpowiedzialny za to, aby informacje, które nam przekazujesz, są dokładne, poprawne i kompletne. Jeżeli dane, które podajesz ulegną zmianie, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym e-mailem. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody poniesione przez Ciebie w wyniku podania przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub nie poinformowania nas o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie.

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę O znaczących zmianach poinformujemy na Platformie Discontract lub w inny sposób, na przykład poprzez e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, dalsze korzystanie przez Ciebie z Platformy Discontract po otrzymaniu takiego powiadomienia będzie oznaczać, że przeczytałeś i nie sprzeciwiasz się aktualizacji tej polityki.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej polityki w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji na temat naszych zasad dotyczących prywatności.

Last updated