Help Center
PL
Search
K

Jak wprowadzić informacje o dodatkowych kosztach poniesionych na materiały i zakupy?

Discontract ułatwia uwzględnienie dodatkowych kosztów niezbędnych do wykonania zadania w ostatecznej cenie zamówienia.
W zależności od prac, które wykonujesz, prawdopodobnie do wykonania zadania będą potrzebne dodatkowe zakupy lub materiały. Nie martw się – Discontract przewidziała możliwość wystąpienia tych dodatkowych kosztów, więc możesz je uwzględnić w ostatecznej cenie zamówienia.
Przed sfinalizowaniem zadania zawsze będziesz mógł zaktualizować informacje z nim związane na platformie Discontract – wskazać konkretny czas trwania zadania i poniesione dodatkowe koszty. Platforma automatycznie obliczy ostateczną cenę zamówienia i doliczy podane kwoty.
Pamiętaj, aby zachować paragony! Ponadto, aby uniknąć nieporozumień, przed wprowadzeniem informacji o kosztach zawsze warto uzgodnić i omówić z klientem niezbędne materiały lub inne dodatkowe zakupy.