Kim są dostawcy usług Discontract?

Komu będziesz zlecać zadania poprzez Discontract?

Zapomnij o dodatkowych opłatach – Discontract pomoże Ci zamówić usługi bezpośrednio od osób, które je świadczą. Wszystkie usługi oferowane na naszej platformie są świadczone przez niezależnych usługodawców, którzy mają swoje firmy lub prowadzą jednoosobową działalności gospodarczą.

Last updated