Šis Discontract specialusis paslaugos teikėjo priedas yra jūsų ir Discontract susitarimo (www.discontract.com/terms) priedas. Šiame priede pateikiamos papildomos sąlygos, taikomos teikiant paslaugas per Discontract platformą. Terminų, vartojamų su didžiosiomis raidėmis, reikšmė yra nustatyta Sutartyje. Šis priedas pakeičia bet kurį ankstesnį specialųjį paslaugos teikėjo priedą, su kuriuo buvotę sutikę.

Pro įkainis

Jums gali būti mokamas valandinis įkainis už Discontract paslaugas, kurias teikiate, kaip numatyta sutartyje ir šiame specialiajame priede. "Pro įkainis" už visą užsakymą susideda iš bazinio valandinio įkainio, pagal nurodytą faktinį praleistą užduoties laiką. Taikoma bazinė kaina yra nurodyta Profilio kortelėje („Paslaugos“), Discontract programėlėje. Įmokų kortelės sumos, rodomos Profilyje, yra asmeninės. 

Jūsų įkainių kortelė gali būti nenustatyta ar neprieinama tol, kol nebūsite patvirtintu paslaugos teikėju ir sutiksite, kad Discontract nepateikia garantijų dėl įkainių kortelės sumų. Jūsų Įkainių kortelės sumos gali būti keičiamos Discontract nuožiūra. 

Mokėjimai už suteiktas paslaugas

Discontract apmokestins klientą pagal jūsų vardu apskaičiuotą ar nustatytą sumą už suteiktas paslaugas, įvykdžius kliento užsakytą užduotį. Platformos mokesčiai gali būti nustatyti užbaigus užduotį, atsižvelgiant į įvestą laiką ir "Pro įkainį", vertinant šią sumą, kaip "Kliento mokėtiną sumą". Platformos mokesčiai gali būti iš anksto atvaizduojami ir fiksuojami užsakymo metu. Užsakymo metu nurodytas mokestis gali skirtis nuo to, koks mokestis bus paskaičiuotas pagal faktiškai suteiktą paslaugų laiką. 

Papildomos išmokos jums

Be „Pro įkainio“, galite gauti šias išmokas, jei taikoma: (i) išlaidas už medžiagas, (ii) bet kokias rinkliavas ar papildomus mokesčius, kuriuos renkame už jūsų perlaidą, (iii) bet kokius sugadinimus, susijusius su žala jūsų vardu, ir (iv) bet kokias premijas ar paskatinimus, kuriuos gaunate iš Discontract platformos.

Mokėjimų tvarka

Kaip jūsų ribotas įmokų surinkimo tarpininkas, Discontract surenka mokėjimus, kuriuos jums turi sumokėti klientai ir kitos trečiosios šalys. Discontract pasilieka teisę pakoreguoti ar sulaikyti visą ar dalį Pro mokėtinos sumos, jei manome, kad (i) bandėte apgauti ar piktnaudžiauti Discontract mokėjimo sistemomis, arba (ii) norint išspręsti kliento skundą. Discontract sprendimas bet kokiu būdu pakoreguoti ar sulaikyti mokėjimą vykdomas su tikslu pasiekti abipusį Kliento ir Pro kompromisą. Jei su bet kuria šalimi sutikote, kad įkainiai ir sumos būtų išskaičiuojamos iš jūsų Pro mokėtinos sumos, šios sumos bus išskaičiuojamos prieš pervedant jums pinigus, ir mes pasiliekame teisę koreguoti atskaitymų tvarką, jei tai leidžia įstatymas. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad užtikrintume, jog jūsų Pro mokėtinos sumos ir visos kitos išmokos jums būtų sumokėtos bent kartą per savaitę. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad į visas mokėtinas sumas nebus įtrauktos jokios palūkanos ir iš jų bus atskaitytos visos sumos, kurias privalome sulaikyti įstatymais.

Discontract platformos mokesčiai

Už naudojimąsi Discontract platforma ir Discontract jums teikiamomis paslaugomis jūs sutinkate mokėti Discontract Paslaugų mokestį („Paslaugos mokestį“), skaičiuojamą pagal kiekvieną jūsų faktinį užduoties atlikimą. Platformos mokestis yra kintama suma, skaičiuojama iš Paslaugų teikimo mokesčio, mokamą kliento, atėmus: (i) Pro mokėtiną sumą, (ii) visas rinkliavas ar papildomus mokesčius, kuriuos renkame jums, (iii) bet kokius trečiųjų šalių mokesčius, kuriuos Discontract renka. Jūsų patogumui Discontract gali surinkti Paslaugų mokestį ir taikomus renginių mokesčius iš klientų jūsų vardu, kad kompensuotų jūsų tokių mokesčių mokėjimą Discontract. Discontract mokesčiai gali būti jums perduoti kiekvieną savaitę.

Mokėjimų apdorojimas

Mokėjimo apdorojimo paslaugas teikia „Stripe“ mokėjimų platforma, ir joms taikoma „Stripe Services“ paslaugų teikimo sutartis (pasiekiama https://stripe.com/en-lt/legal). Kad gautumėte mokėjimo įplaukas naudodamiesi Discontract platforma, jūs sutinkate, kad laikysitės šių sąlygų, kurios laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Discontract pasilieka teisę keisti mokėjimų tvarkymo paslaugų teikėjus arba savo nuožiūra naudoti pakaitinius ar atsarginius pardavėjus.

Papildomi išmokėjimai

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, abipusiai šalių naudai, Discontract ir jos filialai gali bandyti sukurti papildomą naujų ir esamų klientų poreikį jūsų paslaugoms per reklamą ir rinkodarą. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokia reklama ar rinkodara nesuteikia teisės į jokias papildomas pinigines sumas, viršijančias sumas, aiškiai nurodytas šioje Sutartyje ir Specialiajame paslaugos teikėjo priede.

 Sutikimas ir informacijos tikrumas

Tam, kad būtų galima tinkamai vykdyti komercinę veiklą ir suteikti paslaugas klientams, Discontract gali jūsų paprašyti pateikti informaciją apie veiklą, įskaitant: (i) asmens tapatybę įrodantį dokumentą, (ii) veiklos numerį, (iii) kitą mokesčių mokėjimui reikalingą informaciją. Vykdant veiklą per Discontract platformą jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su mokesčių prievolėmis, ir kad prisiimate visą atsakomybę už atitinkamų mokesčių mokėjimą vyriausybinėms institucijomis pagal jūsų suteiktas paslaugas bei už jas gautus mokėjimus. Toliau naudodamiesi Discontract platforma, jūs sutinkate su šiomis specialiosiomis paslaugų teikimo sąlygomis ir šių sąlygų ateities pakeitimais.


Ar radote atsakymą?