Naudodamiesi Discontract platforma, patikite mums savo informaciją. Esame įsipareigoję ją patikimai saugoti. Šiame dokumente išdėstyta politika apibūdina mūsų renkamą informaciją, jos naudojimo bei dalijimosi būdus ir su ja susijusius jūsų pasirinkimus.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Šioje politikoje aprašoma, kaip Discontract bei jos filialai renka ir naudoja asmeninę informaciją paslaugoms teikti. Ši politika taikoma visiems mūsų programų, svetainių, funkcijų ir kitų paslaugų naudotojams visame pasaulyje. Ši privatumo politika taikoma toliau nurodytiems asmenims. Klientams: naudotojams, kurie užsisako arba kuriems užsakomos paslaugos per Discontract platformą. Paslaugų teikėjams: naudotojams, kurie savarankiškai teikia trumpalaikes paslaugas.

Ši politika taip pat taikoma asmenims, kurie Discontract pateikia informaciją kartu su paraiška naudoti mūsų paslaugas, arba asmenims, kurių informaciją kitu būdu Discontract gauna teikdama savo paslaugas. Visi asmenys, kuriems ji yra taikoma, šioje politikoje vadinami „naudotojais“.

Šioje politikoje aprašyta praktika atliekama laikantis įstatymų, galiojančių vietose, kuriose vykdoma Discontract veikla. Tai reiškia, kad šioje politikoje aprašytos procedūros konkrečiose šalyse ar regionuose įgyvendinamos tik tuo atveju, jei tai leidžiama tose vietose galiojančių teisės aktų.

Duomenų valdytojas

Discontract teikia paslaugas Lietuvoje. Jūsų duomenų valdytojas yra „Virtualioji darbo rinka, UAB“.

Informacija, kurią renkame

Jūsų pateikta informacija:

 • Naudotojo profilis: renkame informaciją, jums sukūrus arba atnaujinus savo Discontract paskyrą. Tai gali apimti jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, mokėjimo arba banko informaciją (įskaitant su mokėjimo patvirtinimu susijusią informaciją), vyriausybės suteiktą tapatybės numerį, paso numerį, jei to reikalauja įstatymai, gimimo datą, nuotrauką ir parašą.
 • Demografiniai duomenys: renkame demografinę informaciją apie jus, įskaitant naudotojų apklausų duomenis. Be to, kai kuriose šalyse demografinę informaciją apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių.
 • Naudotojo turinys: galime rinkti informaciją, kurią pateikiate, kai susisiekiate su Discontract klientų aptarnavimo komanda, paskelbiate kitiems naudotojams skirtų įvertinimų ar komplimentų, arba kitomis aplinkybėmis susisiekiate su Discontract.

Informacija, sukuriama naudojant mūsų paslaugas:

 • Vietos informacija: priklausomai nuo jūsų naudojamų Discontract paslaugų ir programėlės nustatymų arba įrenginio leidimų, galime rinkti jūsų tikslios ar apytikslės vietos informaciją naudodami GPS, IP adreso ir „Wi-Fi“ duomenis.
 • Operacijų informacija: mes renkame informaciją apie operacijas, atliktas jums naudojant mūsų paslaugas, įskaitant jūsų užsakymo ir pristatymo informaciją, paslaugos suteikimo datą ir laiką, atskaitytą sumą ir mokėjimo būdą.
 • Naudojimo informacija: renkame informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų paslaugas. Tai apima tokią informaciją kaip prieigos data ir laikas, programėlės funkcijos arba peržiūrėti puslapiai, programėlės triktys ir kita veikla sistemoje, naršyklės tipas, trečiųjų šalių svetainės ar paslaugos, kuriomis naudojotės prieš sąveikaudami su mūsų paslaugomis. Kai kuriais atvejais renkame šią informaciją naudodami slapukus, pikselių žymes ir panašias technologijas, kuriomis kuriami ir palaikomi unikalūs identifikatoriai. Norėdami sužinoti daugiau apie šias technologijas, apsilankykite čia: Slapukų naudojimas
 • Įrenginio informacija: mes galime rinkti informaciją apie jūsų įrenginius, kuriuos naudodami pasiekiate mūsų paslaugas, įskaitant aparatinės įrangos modelius, įrenginio IP adresą, operacines sistemas ir versijas, programinę įrangą, failų vardus ir versijas, pageidaujamas kalbas, unikaliuosius įrenginių identifikatorius, reklamos identifikatorius, serijos numerius, įrenginių judėjimo informaciją bei mobiliojo ryšio tinklų informaciją.
 • Ryšių informacija: mes suteikiame galimybę naudotojams bendrauti vieniems su kitais ir su Discontract naudojant Discontract programėles, svetaines ir kitas paslaugas. Pavyzdžiui, leidžiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir klientams skambinti arba rašyti vienas kitam SMS žinutes (kai kuriose šalyse neatskleidžiant vienas kitam telefono numerio). Teikdama šią paslaugą, Discontract gauna tam tikrą informaciją, susijusią su skambinimu ir SMS žinutėmis, įskaitant skambinimo ar susirašinėjimo datą ir laiką bei šio bendravimo turinį. Be to, šią informaciją Discontract gali naudoti teikdama pagalbą klientams (įskaitant atvejus, kai sprendžiami ginčai tarp naudotojų), siekdama užtikrinti saugumą ir apsaugą, o taip pat produktų ir paslaugų tobulinimui bei analizės tikslais.

Informacija iš kitų šaltinių:

 • Naudotojų atsiliepimai, pvz., įvertinimai arba komplimentai.
 • Naudotojai, kurie pateikia informacijos apie jus dalyvaudami rekomendacijų programose.
 • Naudotojai arba kiti asmenys, kurie pateikia informaciją ieškinių arba ginčų sprendimo metu.
 • Draudimo paslaugų teikėjai.
 • Viešai pasiekiami šaltiniai.
 • Rinkodaros paslaugų teikėjas.

Discontract gali sieti iš šių šaltinių surinktą informaciją su kita turima informacija.

Kaip naudojame informaciją apie jus

Teikti paslaugas ir funkcijas:

Discontract naudoja surinktą informaciją siekdama teikti, suasmeninti, prižiūrėti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas. Tai apima informacijos naudojimą toliau nurodytiems tikslams.

 • Kurti ir atnaujinti jūsų paskyrą.
 • Patvirtinti jūsų tapatybę.
 • Apdoroti ar atlikti mokėjimus už paslaugas.
 • Siūlyti, gauti, teikti ar įgyvendinti draudimo ar finansinius sprendimus, susijusius su mūsų paslaugomis.
 • Stebėti užduočių vykdymo eigą.
 • Įgalinti funkcijas, kuriomis naudodamiesi galite bendrinti informaciją su kitais asmenimis, pavyzdžiui, kai pateikiate atsiliepimą paslaugos teikėjui.
 • Atlikti vidines operacijas, kurių reikia norint teikti paslaugas, įskaitant programinės įrangos trikčių ir veikimo problemų šalinimą, vykdyti duomenų analizę, bandyti ir tirti, stebėti ir analizuoti naudojimo ir aktyvumo tendencijas.

Apsauga ir saugumas

Naudojame renkamus duomenis tam, kad mūsų paslaugos bei jų naudotojai būtų saugūs ir viskas veiktų sklandžiai. Toliau pateikti pavyzdžiai nurodo, ką tai apima.

 • Paslaugos teikėjų patikra, atliekama prieš jiems pradedant naudotis mūsų paslaugomis ir vėliau reguliariai tam tikrais intervalais, įskaitant darbo istorijos patikrinimą, kai tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, siekiant apsaugoti paslaugas nuo nepatikimų paslaugos teikėjų.
 • Naudojamo įrenginio, vietos, profilio, naudojimo ir kita informacija, skirta aptikti sukčiavimo ar nesaugios veiklos naudojantis mūsų paslaugomis atvejus, juos išspręsti ir užkirsti jiems kelią. Tai apima tokios informacijos apdorojimą tam tikrose šalyse, nustatant procedūras ir modelius, nurodančius sukčiavimo ar grėsmės saugai incidentus. Tai taip pat gali apimti trečiųjų šalių informaciją.
 • Siekiant skatinti naudotojų tobulėjimą, pasitelkiami naudotojų įvertinimai, kuriais kaip pagrindu remiamasi išaktyvinant naudotojų paskyras dėl mažesnių už minimalius įvertinimų. Minimalūs įvertinimai nustatomi pagal atskirus kiekviename regione vyraujančius poreikius. Vertinimas gali būti apskaičiuojamas ir naudotojo paskyra išaktyvinama atliekant automatines procedūras.

Klientų aptarnavimas

Discontract naudoja surinktą informaciją (įskaitant klientų aptarnavimo skambučių įrašus, kurie atliekami pirmiausia jus apie tai įspėjus ir gavus jūsų sutikimą), kad galėtų padėti jums, kai susisiekiate su klientų aptarnavimo skyriumi norėdami gauti tam tikrų paslaugų, įskaitant:

 • tiesioginius jūsų klausimus atitinkamam asmeniui iš klientų aptarnavimo komandos;
 • jūsų problemų analizę ir priskyrimą atitinkamiems asmenims; 
 • mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atsakymų stebėjimą ir tobulinimą.

Tyrimai ir plėtra

Galime naudoti renkamą informaciją bandymams, tyrimams, analizėms ir produktų tobulinimui. Taip galime tobulinti ir stiprinti savo paslaugų apsaugą ir saugumą, kurti naujas funkcijas ir produktus bei įgyvendinti draudimo ir finansų sprendimus, susijusius su mūsų paslaugomis.

Naudotojų tarpusavio komunikacija

Discontract naudoja surinktą informaciją komunikacijai tarp mūsų naudotojų palaikyti. Pavyzdžiui, partneris paslaugos teikėjas gali parašyti SMS žinutę arba paskambinti klientui ir patvirtinti atvykimo datą ir suteikti jam informacijos apie jo užsakymą.

Discontract komunikacija

Discontract gali naudoti surinktą informaciją, norėdama susisiekti su jumis dėl produktų, paslaugų, akcijų, tyrimų, apklausų, naujienų, atnaujinimų ir renginių.

Teisminiai procesai ir reikalavimai

Galime naudoti surinktą informaciją pretenzijoms ir ginčams, susijusiems su Discontract paslaugų naudojimu, tirti ir spręsti. Ši informacija taip pati gali būti Discontract naudojama kitais taikytinų teisės aktų leidžiamais tikslais arba jei to reikalauja reguliuojamosios ir valstybinės institucijos bei gavus oficialią užklausą.

Slapukai ir trečiųjų šalių technologijos

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos naršyklėje ar įrenginyje išsaugo svetainės, programos, internetinės žiniasklaidos priemonės ir reklamos. Discontract naudoja slapukus ir panašias technologijas siekdama šių tikslų:

 • atpažinti naudotojus;
 • prisiminti naudotojų pageidavimus ir nustatymus;
 • nustatyti turinio populiarumą;
 • pristatyti reklamos kampanijas ir vertinti jų efektyvumą;
 • analizuoti svetainės lankomumą ir tendencijas bei apskritai suprasti asmenų, sąveikaujančių su mūsų paslaugomis, elgesį internete ir interesus.

Taip pat galime leisti kitiems subjektams teikti mums auditorijos vertinimo ir analizės paslaugas, mūsų vardu skelbti reklamas internete bei stebėti šių reklamų efektyvumą ir teikti jo ataskaitas. Šie subjektai gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius, programinės įrangos kūrimo rinkinius ir kitas technologijas, kad galėtų atpažinti jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų svetainėje ir naudojatės mūsų paslaugomis, taip pat tada, kai lankotės kitose interneto svetainėse ir naudojatės kitomis paslaugomis. Daugiau informacijos apie slapukų ir kitų šiame skyriuje aprašytų technologijų naudojimą, įskaitant jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis technologijomis, rasite čia: Slapukų naudojimas

Informacijos bendrinimas ir atskleidimas

Discontract gali dalytis surinkta informacija su toliau nurodytais subjektais.

Su kitais naudotojais

 • Pavyzdžiui, jei esate klientas, galime dalytis jūsų vardu, vidutiniu vartotojo įvertinimu.
 • Jei esate paslaugos teikėjas, galime dalytis informacija su jūsų klientais, įskaitant jūsų vardą, nuotrauką ir aprašymą, vidutinį klientų įvertinimą, visų atliktų užsakymų skaičių, kontaktinę informaciją. Jei užpildysite paslaugos teikėjo profilį, taip pat galime dalytis bet kokia su šiuo profiliu susieta informacija, įskaitant jūsų klientų jums pateiktus naujausius atsiliepimus. Klientas taip pat gaus kvitą, kuriame bus nurodyta tokia informacija, kaip išskaidyta apmokestinama suma, paslaugos įkainis, papildomos išlaidos, jūsų vardas, nuotrauka, individualios veiklos numeris, registracijos adresas.

Su plačiąja visuomene, kai pateikiate turinį viešame forume

 • Mums patinka kalbėtis su savo naudotojais, įskaitant viešus forumus, tokius kaip, pavyzdžiui, Discontract tinklaraščiai, socialinė medija ir tam tikros mūsų tinklo funkcijos. Kai susisiekiate su mumis per šiuos kanalus, komunikacija gali būti matoma viešai.

Su Discontract paslaugų teikėjais ir verslo partneriais

Discontract gali teikti informaciją savo tiekėjams, konsultantams, reklamavimo partneriams, tyrimus atliekančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams ar verslo partneriams. Tai, pavyzdžiui, gali apimti:

 • mokėjimo apdorojimo ir atlikimo paslaugų teikėjus;
 • tapatybės patikrinimo paslaugų teikėjus;
 • saugyklų debesų paslaugų teikėjus;
 • rinkodaros partnerius ir rinkodaros platformų teikėjus;
 • duomenų analizės paslaugų teikėjus;
 • tyrimų partnerius, įskaitant tuos, kurie atlieka apklausas ar tyrimų projektus bendradarbiaudami su Discontract ar Discontract vardu;
 • paslaugų teikėjus, padedančius Discontract užtikrinti jos programėlių apsaugą ir saugumą;
 • konsultantus, teisininkus, bankų darbuotojus ir kitų profesionalių paslaugų teikėjus;
 • draudimo ir finansų partnerius.

Dėl teisinių priežasčių ar įvykus ginčui

Discontract gali dalytis jūsų informacija, jei manome, kad to reikia pagal taikytinus teisės aktus, reglamentus, naudojimo sutartis, teisines procedūras arba valstybinių įstaigų paklausimus arba kai jos atskleidimas reikalaujamas saugumo ar panašių problemų.

Tai gali apimti dalijimąsi jūsų informacija su teisėsaugos pareigūnais, valstybinėmis institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, kai to reikia siekiant įgyvendinti mūsų paslaugų teikimo sąlygas, naudotojų sutartis ar kitas politikos nuostatas, kad būtų apsaugotos Discontract teisės ar nuosavybė arba kitų asmenų teisės, saugumas ar nuosavybė, taip pat esant pretenzijų ar ginčų, susijusių su tuo, kaip naudojatės mūsų paslaugomis.

Tai taip pat apima dalijimąsi jūsų informacija atvejais, susijusiais su įmonių jungimusi, įmonių turto pardavimu, konsolidacija ar restruktūrizacija, kitos įmonės ar jos dalies finansavimu ar įsigijimu, arba vykstant šiems procesams.

Su jūsų sutikimu

Discontract, informavusi jus ir gavusi jūsų sutikimą, gali dalytis jūsų informacija su kitais asmenimis nei aprašyta šioje politikoje.

Informacijos saugojimas ir ištrynimas

Tam, kad galėtų teikti paslaugas, Discontract reikalinga naudotojo profilio informacija. Discontract šią informaciją pasilieka tol, kol turite Discontract paskyrą.

Tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie operacijas, vietą, įrenginį ir naudojimą, Discontract pasilieka mažiausiai 5 metams, laikydamasi reglamentavimo, mokesčių, draudimo ir kitų reikalavimų tose vietose, kuriose ji vykdo veiklą. Kai tik tokia informacija tampa nebereikalinga teikiant Discontract paslaugas, garantuojant pagalbą klientams, tobulinant naudojimąsi ar siekiant kitų veiklos tikslų, Discontract imsis priemonių, kad būtų išvengta prieigos prie tokios informacijos ir jos naudojimo bet kokiais tikslais, išskyrus minėtų reikalavimų laikymąsi arba siekiant užtikrinti saugumą, sukčiavimo aptikimą ir prevenciją.

Bet kuriuo metu galite prašyti ištrinti jūsų paskyrą, nuėję į Discontract pagalbos centrą. Gavus tokią užklausą, Discontract ištrina visą informaciją, kurios nebūtina pasilikti. Tam tikromis aplinkybėmis Discontract gali negalėti ištrinti jūsų paskyros, pavyzdžiui, jei paskyroje yra negrąžintas kreditas arba neišspręsta su jūsų paskyra susijusi pretenzija ar ginčas. Išsprendus problemą, dėl kurios negalima ištrinti paskyros, Discontract ištrins jūsų paskyrą, kaip apibūdinta pirmiau.

Taip pat Discontract gali pasilikti tam tikrą informaciją, jei to reikia dėl teisėtų verslo interesų, pvz., sukčiavimo prevencijos, ir siekiant stiprinti naudotojų saugą bei saugumą. Pavyzdžiui, jei Discontract išjungia naudotojo paskyrą dėl nesaugaus elgesio ar su saugumu susijusių incidentų, ji gali pasilikti tam tikrą informaciją apie šią paskyrą, kad šis naudotojas ateityje negalėtų sukurti naujos Discontract paskyros.

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungos naudotojų asmeninių duomenų apdorojimui taikomas ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šiame skyriuje pateikiama informacija, susijusi su ES naudotojų teisėmis ir Discontract atsakomybe, taikoma pagal šį teisės aktą.

ES naudotojų teisės

Jei naudojatės Discontract paslaugomis ES, turite toliau nurodytas teises, susijusias su Discontract atliekamu jūsų asmeninės informacijos tvarkymu. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis žr. toliau arba pateikite užklausą Discontract pagalbos centre.

 • Turite teisę prašyti paaiškinimo dėl informacijos, kurią Discontract turi apie jus, ir kaip Discontract tą informaciją naudoja.
 • Be to, turite teisę gauti informacijos, kurią Discontract renka apie jus, kopiją, jei ši yra renkama remiantis sutikimu, arba Discontract prašo informacijos, kad galėtų teikti paslaugas, kurių pageidaujate.
 • Jei Discontract turi informacijos apie jus, kuri, jūsų manymu, nėra tiksli, turite teisę prašyti, kad ši informacija būtų pataisyta.
 • Naudotojai bet kada gali paprašyti ištrinti savo paskyras. Paskyros ištrynimo užklausą naudotojai gali pateikti Discontract pagalbos centre. Tam tikra informacija apie jus gali būti saugoma, jei to reikalauja įstatymai ir dėl teisėtų verslo tikslų.
 • ES naudotojai turi teisę prieštarauti Discontract asmeninių duomenų apdorojimo procedūroms, įskaitant taikomas rinkodaros tikslais, kurioms naudojama profilių informacija ir (arba) automatiškai priimami sprendimai. Discontract gali toliau apdoroti jūsų informaciją nepaisydama prieštaravimo, kiek leidžiama pagal BDAR.

Apdorojimo pagrindas

BDAR reikalaujama, kad ES naudotojų asmeninius duomenis apdorojančios įmonės tai darytų remdamosi konkrečiu teisiniu pagrindu. Kaip aprašyta toliau, Discontract apdoroja ES naudotojų informaciją remdamasi vienu arba daugiau pagrindų, nurodytų BDAR.

Apdorojimas būtinas norint suteikti jūsų prašomas paslaugas ir funkcijas:

Discontract turi surinkti ir naudoti tam tikrą informaciją, kad galėtų teikti paslaugas. Tai apima toliau nurodytus aspektus.

 • Naudotojo profilio informaciją, kuri būtina norint nustatyti ir palaikyti jūsų paskyrą, įskaitant tapatybės patikrinimą; bendravimą su jumis dėl užsakymų ir paskyrų; galimybę atlikti mokėjimus arba gauti uždarbį.
 • Tapatybės patikrinimą, kuris būtinas tam, kad partneriai paslaugų teikėjai galėtų teikti paslaugas naudodamiesi Discontract programėle.
 • Operacijų informaciją, kurią reikia surinkti ir tvarkyti norint teikti jums Discontract paslaugas.
 • Naudojimo informaciją, kuri būtina norint palaikyti, optimizuoti ir pagerinti Discontract paslaugas.

Šios informacijos rinkimas ir naudojimas būtinas norint naudotis Discontract programėlėmis.

Apdorojimas būtinas norint apsaugoti esminius mūsų naudotojų bei kitų asmenų interesus:

Kilus grėsmei naudotojų ar kitų asmenų saugumui, Discontract gali apdoroti asmeninę informaciją ir atskleisti duomenis teisėsaugos institucijoms.

Apdorojimas būtinas teisėtiems Discontract interesams užtikrinti:

Discontract renka ir naudoja asmeninę informaciją tiek, kiek jos reikia teisėtiems interesams užtikrinti. Tai apima informacijos rinkimą ir naudojimą siekiant atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Išlaikyti ir pagerinti naudotojų saugumą ir apsaugą. Pavyzdžiui, renkame informaciją asmens tapatybei tikrinti (kur tai leidžiama įstatymiškai), kad grėsmę saugumui keliantys naudotojai negalėtų teikti paslaugų mūsų programėlėse. Taip pat asmeninę informaciją naudojame tam, kad mūsų paslaugomis negalėtų naudotis asmenys, kurie elgiasi netinkamai arba yra pavojingi, pvz., galime saugoti informaciją apie uždraustus naudotojus ir taip užkirsti jiems kelią naudotis Discontract programėlėmis.
 • Aptikti sukčiavimo naudojantis mūsų paslaugomis atvejus, su jais kovoti ir užkirsti jiems kelią. Pavyzdžiui, Discontract pasitelkia naudotojo profilio, vietos, įrenginio ir naudojimo informaciją, kad nustatytų ir užkirstų kelią aplinkybėms, kai naudotojai mėgina apgauti Discontract arba kitus naudotojus.
 • Informuoti teisėsaugos pareigūnus apie nusikalstamą veiklą arba grėsmes visuomenės saugumui.
 • Suteikti klientams pagalbą.
 • Optimizuoti esamas ir kurti naujas paslaugas. Tai apima, pavyzdžiui, paslaugos teikėjų rekomendacijų pateikimą, užduoties vykdymą, funkcijų rekomendavimą, kainodaros sistemos tobulinimą.
 • Atlikti tyrimus ir analizes. Tai apima, pavyzdžiui, naudojimo tendencijų analizę, siekiant pagerinti platformos veikimą ir padidinti mūsų paslaugų saugumą.
 • Vykdyti tiesioginę rinkodarą. Tai apima, pavyzdžiui, duomenų analizę, siekiant nustatyti tendencijas ir pritaikyti rinkodaros žinutes naudotojų poreikiams.
 • Vykdyti Discontract paslaugų teikimo sąlygas.

Apdorojimas būtinas teisėtiems kitų asmenų arba šalių interesams užtikrinti:

 • Discontract renka ir naudoja asmeninę informaciją tiek, kiek to reikia kitų asmenų arba bendrų visuomenės interesų užtikrinimui. Tai apima informacijos bendrinimą dėl teisinių arba draudimo ieškinių siekiant apginti kitų asmenų teises bei saugumą. Be to, Discontract gali apdoroti asmeninę informaciją, kai tai būtina dėl svarbių viešųjų interesų arba remdamasi taikomais įstatymais.

Apdorojimas būtinas norint įvykdyti teisinius Discontract įsipareigojimus:

 • Discontract turi laikytis jurisdikcijos, kurioje vykdo veiklą, teisinių reikalavimų, kurie taikomi renkant, apdorojant, atskleidžiant ir saugant asmeninius duomenis. Discontract gali dalytis informacija su teisėsauga arba patenkinti trečiųjų šalių užklausas vykstant teisiniams procesams.

Sutikimas:

 • Discontract gali rinkti ir naudoti jūsų informaciją gavusi jūsų sutikimą. Sutikimą bet kada galite atšaukti. Jei atšauksite sutikimą, negalėsite naudoti jokios Discontract paslaugos arba funkcijos, kuriai būtinas informacijos rinkimas ir surinktos informacijos naudojimas remiantis sutikimu.
 • Discontract pasikliauja sutikimu rinkdama ir naudodama duomenis, reikalingus platformai tobulinti, pasirenkamoms paslaugoms arba funkcijoms teikti ar ryšiui su jumis palaikyti. Jei esate ES naudotojai, remiantis jūsų sutikimu naudojami toliau nurodytų tipų duomenų rinkiniai. Pranešimai: atnaujinta užduoties vykdymo informacija; Pranešimai: nuolaidos ir naujienos; Pranešimai: pagalbos centro atsakymai.

Pasirinkimas ir skaidrumas

Privatumo nustatymai

Discontract programėlėje esantis meniu „Privatumo nustatymai“ suteikia naudotojams galimybę nustatyti arba atnaujinti kontaktų bendrinimo bei iš Discontract į mobiliuosius įrenginius gaunamų pranešimų nuostatas. Toliau pateikiama platesnė informacija apie šiuos nustatymus, kaip juos pakeisti bei kas nutinka, kai jie išjungiami.

Pranešimai: atnaujinta užduoties vykdymo informacija

Discontract teikia naudotojams pranešimus apie užduočių būsenas. Šie pranešimai būtini naudojantis Discontract programėle, jų išjungti negalima. Tačiau Discontract programėlės meniu „Privatumo nustatymai“ galite pasirinkti šių pranešimų gavimo būdą.

Pranešimai: nuolaidos ir naujienos

Galite leisti Discontract siųsti jums „push“ pranešimus apie Discontract nuolaidas ir naujienas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Discontract programėlės meniu „Privatumo nustatymai“.

Pranešimai: pagalbos centro atsakymai

Galite leisti Discontract siųsti jums „push“ pranešimus apie Discontract komandos jums siunčiamus atsakymus į jūsų pagalbos centro užklausas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Discontract programėlės meniu „Privatumo nustatymai“.

Įrenginio leidimai

Daugelyje mobiliųjų platformų („iOS“, „Android“ ir kt.) apibrėžiami tam tikri įrenginių duomenų tipai, kurių programėlės negali pasiekti be jūsų sutikimo. Šiose platformose jūsų sutikimas gaunamas naudojant skirtingas leidimo sistemas. „iOS“ platforma įspės jus, kai Discontract programėlė pirmą kartą prašys leidimo pasiekti tam tikrų tipų duomenis, ir suteiks galimybę sutikti (arba nesutikti) su tokia užklausa. „Android“ įrenginiuose prieš pirmą kartą pradėdami naudotis Discontract programėle būsite įspėti, kad programėlė prašo jūsų leidimo, ir jei ja naudositės, tai reikš, kad sutikote jį duoti.

Įvertinimų peržiūra

Po kiekvieno atlikto darbo klientai gali įvertinti paslaugų teikėjus bei pateikti atsiliepimą apie atliktą užduotį. Ši abipusio ryšio sistema leidžia užtikrinti, kad kiekvienas jaustųsi atsakingas už savo veiksmus.

Šios politikos atnaujinimai

Kartais šią politiką galime atnaujinti. Atlikus reikšmingus pakeitimus, apie juos pranešime Discontract programose arba kitomis priemonėmis, pvz., el. paštu. Kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, jūsų tolesnis naudojimasis mūsų paslaugomis po tokio pranešimo gavimo, nurodys, kad sutinkate su šios politikos atnaujinimu.

Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią politiką, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką. Taip pat pateiksime ankstesnes mūsų privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Ar radote atsakymą?